dochodzienie odszkodowań

Walcz o odszkodowania powypadkowe!

Firmy ubezpieczeniowe, które teoretycznie powinny nam pomagać, robią WSZYSTKO by należne odszkodowanie po wypadku nie zostało wypłacone! Ból, cierpienie i rozpacz niestety są dla nich obojętne. Jesteśmy wykorzystywani, ponieważ nasza wiedza nie jest wystarczająca, by przeciwstawić się wielkim firmom. My, chcemy jednak pomóc właśnie Tobie i przekazać Ci praktyczne wskazówki, które pozwolą odzyskać należne Tobie pieniądze.

Czytelnicy polecają

Wśród naszych czytelników największą popularnością cieszą się w ostatnim czasie usługi firmy Campter.


wypadek przy pracy odszkodowanie

wypadek w pracy Pani Małgorzata ze Zgorzelca otrzymała 15 000 złotych odszkodowania w wyniku uszczerbku na zdrowiu.
"Przyznane mi początkowo odszkodowanie to zaledwie 2000 złotych, jak się okazło, należało mi się więcej!" - wspomina poszkodowana.

Dochodzenie odszkodowań

odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie- realia

Odszkodowanie za wypadek w pracy przysługuje każdemu, kto ulega wypadkowi w wyniku działań mających na celu wykonywanie czynności określanych umową o prace. Aby uzyskać odszkodowanie wymagane jest złożenie wniosku do pracodawcy, którego formularz dostarczyć musi zakład, w którym jesteśmy zatrudnieni. Jeśli wypadek był śmiertelny, takie same czynności wykonać powinna rodzina ofiary.

Otrzymanie takiego wniosku zobowiązuje pracodawcę do stworzenia dokumentacji wypadku. W jej skład wchodzi zaświadczenie od lekarza opisujące stan zdrowia poszkodowanego (jeśli wypadek był śmiertelny wymaga się odpisu od aktu zgonu). Ponadto w dokumentacji musi znaleźć się tak zwany protokół powypadkowy.


wypadki przy pracy

W chwili zakończenia przez pracownika leczenia i rehabilitacji pracodawca zobowiązany jest to przekazania wniosku, wraz ze zgromadzoną dokumentacją, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (do oddziału, do którego należy poszkodowany pracownik). Starając się o odszkodowanie niezbędna będzie kolejno wizyta o lekarza orzecznika ZUS, która ma na celu ustalanie skalę uszczerbku w wyniku zaistniałego wypadku oraz stwierdzenie, czy widoczne oznaki nie są wynikiem wydarzeń niezwiązanych z wykonywaniem pracy. Ma to na celu przede wszystkim wykluczenie osób, które chcą wymusić wypłatę odszkodowania.


Na jakie odszkodowania można liczyć?

Kwota 589 złotych przysługuje za każdy procent uszczerbku, który ma charakter stały lub długotrwały. Jeśli stan zdrowia będzie się pogarszał (względem poprzedniego badania o 10%) to możemy wymagać odszkodowania w wysokości 589 zł, za każdy procent. Warto także pamiętać, że odszkodowanie w wysokości 10 304 złotych należy się w przypadkach, gdy orzeczenia pełnej niezdolności do wykonywania pracy oraz niezdolność do egzystencji nie wymagającej opieki nad poszkodowanym pracownikiem.
Inaczej kwestia odszkodowań wygląda w wypadku śmierci pracownika. Jeśli do odszkodowania uprawniony jest małżonek i/lub dziecko (dzieci) kwota jednorazowa wyniesie 52 990 zł. Jeśli natomiast osoba uprawniona nie jest spokrewniona w wyżej wymieniony sposób, odszkodowanie wyniesie 26 495 zł.